Living Planet Symposium

Living Planet Symposium

YKSI MAAILMAN MERKITTÄVIMMISTÄ GEOTIETEIDEN KONFERENSSEISTA

Euroopan avaruusjärjestön (ESA) Living Planet Symposium keskittyy Maan havainnointiin ja siihen, miten sen avulla voidaan lisätä ymmärrystä planeettamme toiminnasta. Living Planet Symposium 2019 kokosi tuhansia tutkijoita ja asiantuntijoita Milanoon, Italiaan ​​keskustelemaan planeettamme tulevaisuudesta. Konferenssin ideoita ja tuloksia sovelletaan käytäntöön, jotta voimme kehittää elämäntapaamme.

Sun Effects vastasi kongressihallin pinta-alaltaan 7000㎡ päätapahtumatilan aluesuunnittelusta. Yhteistyössä Milanon kongressikeskuksen kanssa laadimme pohjapiirrokset, turvallisuussuunnitelmat ja valvoimme koko tuotantoa.

”Sun Effectsin luovuudella, omistautumisella ja ammattitaidolla oli suuri merkitys vuoden 2019 Living Planet Symposiumin onnistumiselle.”

Ola Gråbak, Euroopan avaruusjärjestö ESA